Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Za Horymírem a Šemíkem do Neumětel

 

Podél Berounky do Zadní Třebáně a dále romantickou krajinou mezi Českým krasem a hřebeny Brd

 

Praha (Smíchov)   Radotín   Černošice –  Dobřichovice –  Řevnice –  Zadní Třebáň­ –  Lhotka – Liteň – Všeradice – Nové Dvory – Neumětely – Lochovice

 

 

Start výletu: železniční stanice Praha-Smíchov

 

Cíl výletu: železniční stanice Lochovice

 

Délka trasy: 50 km  (trasu je možné libovolně zkrátit, téměř po celé délce je v dosahu železnice)

 

Náročnost: lehká, do Zadní Třebáně vede trasa zcela po rovině, dále pokračuje mírně zvlněným terénem (cesta vede většinou po zpevněných cestách - silničkách, z menší části po štěrkových stezkách, zejména  podél  řeky)

 

Kolo: trekkingové, horské

 

Občerstvení: Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Všeradice, Neumětely, Lochovice

 

 

 

Trasu začneme v Praze na Smíchovském nádraží. Zde se napojíme na páteřní městskou cyklostezku A1, která nás vyvede z centra města a které se budeme držet prakticky až do Černošic. Stezka nejprve kopíruje tramvajové koleje až do zastávky Hlubočepy, kde odbočuje doleva podchodem a pokračuje klidnou cestou mezi vltavskými skálami a železniční tratí. Po cca 3 km se cesta stočí k Vltavě a pokračuje po jejím břehu. Mineme Modřany (za řekou ) a po pravé straně Chuchli. Stezka nás poté vyvede na rušnou hlavní cestu, jedeme však po ní pouze kousek a první cestou vlevo odbočíme spolu se značkou na pěšinku vedoucí k Berounce. Od této chvíle stezka kopíruje břeh Berounky a už prvních pár metrů je na co se dívat. Nalevo je za řekou vidět impozantní areál Zbraslavského kláštera rozkládající se na břehu Vltavy, po pravé straně za chvíli mineme malý rybníček a v dálce před námi se jako styčný bod na kopci rýsuje vysílač Cukrák. Za chvíli dojedeme po příjemné štěrkové cestě do Radotína, mineme kostelíček a architektonicky zajímavou lávku přes řeku (po ní ale nepřejíždíme, dostali bychom se do Zbraslavi!). Pokračujeme dál cestičkou podél řeky, která tu ve svých zákrutech nabízí obzvlášť krásné pohledy. Nízkou hladinu čeří kameny rozeseté v korytě a proud řeky místy rozčísne ostrůvek z vrb a rákosí. Touto romantickou cestou dojedeme až do Černošic. Tady se na chvíli vzdálíme od řeky, projedeme částí obce Černošice - Mokropsy a přejedeme most na druhou stranu řeky. Odtud už pokračujeme po cyklostezce č. 3 podél železniční trati přes Všenory až do Dobřichovic. (Obě místa jsou pozoruhodná svými vznosnými prvorepublikovými vilami.) V Dobřichovicích přejedeme přes most a za mostem u zámku zahneme doleva, kde se napojíme na cestu u řeky a pokračujeme k dalšímu mostu, který nás dovede do Řevnic. Cyklostezka za mostem pokračuje dál, prochází okrajem Řevnic a dále se napojuje na silničku vedoucí podél trati až do Zadní Třebáně. (Pokud se chcete vyhnout městu, je možné v Řevnicích hned za mostem zahnout doprava k řece a projet celý úsek podél řeky. Dál se pak jede stejně po silničce do Zadní Třebáně). V Zadní Třebáni se definitivně rozloučíme s Berounkou a pokračujeme po cyklostezce č. 3 směrem na Lhotku. Asi kilometr za Lhotkou přijedeme na rozcestí, kde cyklostezka odbočuje doleva směrem na Svinaře, my se však dáme  doprava směrem na Liteň! (Na cyklostezku č. 3 se později znovu napojíme v Nových Dvorech, teď však zvolíme klidnější a pěknější cestu a vyhneme se tak několikakilometrovému úseku, který vede  zbytečně po silnici II. třídy.) Na Liteň jedeme souběžně s modrou turistickou značkou a čeká nás stoupání serpentinami, zato s krásnými výhledy do kraje. V Litni na rozcestí odbočíme po silnici doleva směrem na Nesvačily. (V Litni stojí za všimnutí pozdně barokní zámek, dostanete se k němu, když na rozcestí zabočíte doprava a zajedete do vsi.) Kousek za obcí se nachází starý židovský hřbitov s pěknými náhrobky, je však ukrytý v lese a z cesty ho prakticky nelze objevit. Co však určitě nemůžete minout, když pokračujete vzhůru na Nesvačily, je daňčí obora. V zákrutu silnice po levé straně se rozprostírá velká travnatá plocha s romantickým rybníčkem a na ní si lebedí velké stádo „lopaťáků“ , kteří si ze zájmu turistů nedělají nejmenší hlavu. Prohlídnout a vyfotit si je můžete takřka z metrové vzdálenosti. Po silničce pokračujeme na již zmíněné Nesvačily a dále do Všeradic. Cesta z Litně do Všeradic vede malebnou zvlněnou krajinou a na vlas kopíruje hranici Chráněné krajinné oblasti Český Kras. Ve Všeradicích Vás přivítá kostel sv. Bartoloměje, malebný venkovský barokní kostelíček se vstupní branou, který skrývá vzácné varhany. Možná bychom zde měli také zmínit, že ve Všeradicích se narodila známá buditelka a pramáti všech kuchařek a hospodyněk M. D. Rettigová. Na jednom z domů najdete i pamětní desku. Projedeme Všeradicemi a odbočíme směrem na Nové Dvory. Zde se znovu setkáme s cyklostezkou č. 3, která nás bude provázet až do konce výletu s krásnými výhledy na brdské Hřebeny po celé jejich délce. Cesta nás vede do Lážovic a odtud uháníme jako Šemík směrem k Neumětelům. Příběh o Horymírovi a oddaném Šemíkovi se tu hrdě připomíná na každém rohu, snad aby místní na tento statečný čin nikdy nezapomněli. Náměstí v Neumětelích je Horymírovo, hospoda je U Šemíka a za návsí po levé straně při výjezdu z obce se neméně hrdě tyčí památník v antickém stylu s podkovou a nápisem: „V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží.“ Z Neumětel nám pak zbývájí do Lochovic už jen 4 km. Tady u nádraží svou „hrdinskou“ jízdu ukončíme.

 

 

 

© Markéta Šugárková, 2010

 

Náhledy fotografií ze složky Za Horymírem a Šemíkem do Neumětel