Hladina řeky Berounky o povodni dne 13. srpna 2002